Jogi nyilatkozat

 

  1. A Honlap és az azon található tartalmak (írások, alkotások, stb.) szerzői jogvédelem alatt állnak.

Kezenallas.hu/com (továbbiakban Szolgáltató) a szerzői jogosultja a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során Szolgáltató által megjelenített valamennyi tartalomnak: ideértve többek között a Honlap szerves részét képező valamennyi videót és egyéb szakmai írásokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást.

  1. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a http://kezenallas.hu és http://kezenallas.com domain neveire, az ezekhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.
  2. A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek merevlemezre, ssd-re, usb-re, sd kártyára és bármely más adathordozóra, adattárolóra mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából sem engedélyezett. A Honlap tartalmának vagy egyes részeinek bármilyen célú felhasználása – pl. kinyomtatása, lementése, kereskedelmi forgalomba hozatala – kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
  3. Sajtótermékben a következőképp jelentethetőek meg az oldalon lévő írások, videók: írásbeli egyeztetés követően, a forrás teljes megjelölésével, pl. a videó mellett szerepeltetni kell annak címét, az alkotó nevét, honlap nevét.

Internetes oldalakon a következőképp jelentethetőek meg az oldalon lévő írások és videók: írásbeli egyeztetés követően, forrás teljes megjelölésével, továbbá csak minimum 2-es PageRank-el rendelkező oldal esetén engedélyezett, a sajtótermékekre is érvényes módon, azzal a kikötéssel, hogy a feltüntetett link átlinkel a megadott url-re. Ezektől eltérő módon csak a Szolgáltató előzetes jóváhagyását követően.

 

Adatkezelési Szabályzat

 

A szabályzat hatálya – Jelen szabályzat a http://kezenallas.hu/ és http://kezenallas.com/ címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzat nem terjed ki a Felhasználási feltételek által szabályozott olyan kérdésekre, amelyek nem kifejezetten a személyes adatok kezelésével függnek össze.

A szabályzatnak nincs időbeli hatálya. A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szabályzat módosítására.

Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak.

Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a http://kezenallas.hu/ és http://kezenallas.com/ oldalon található hivatkozás vezet.

Az adatkezelő személye, a felhasználó – Az adatkezelő: a Felhasználási feltételekben meghatározott

Szolgáltató (kezenallas.hu/com), valamint a Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon termékeket vagy szolgáltatásokat vesz igénybe.

Az adatkezelés célja és jogalapja – A Szolgáltató a bekért adatokat szolgáltatásai megfelelő működése, illetve a Felhasználói élmény érdekében kéri be. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-139998/2018.

Hozzáférés a kezelt adatokhoz – A kezelt adatokat az adatkezelő – a fentiekben meghatározottakon túl – csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

Az adatok adatkezelő általi felhasználása – Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a Felhasználási feltételekben részletezett szolgáltatások céljából használja fel.

Adatbiztonság – Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatkezelés időtartama – A felhasználó saját adatainak törlését bármikor kérvényezheti az tas.g79@gmail.com e-mail címen. A végleges törlésre az ezt követő 14 munkanapban kerül sor.

 

Felhasználási feltételek

 

Amennyiben az oldalon tartózkodik és használja annak szolgáltatásait, azzal elfogadja jelen Felhasználási feltételek minden pontját (és további kiegészítéseit, melyek a jognyilatkozattal ill. adatkezeléssel kapcsolatosak.) A továbbiakban a “Szolgáltató” kifejezés a kezenallas.hu és kezenallas.com oldal tulajdonosát jelölik. A “Felhasználó” kifejezés az oldal szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyt jelenti.

A Felhasználási feltételek hatálya – Jelen “Felhasználási feltételek” a http://kezenallas.hu/ és http://kezenallas.com/ címen elérhető oldal használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a http://kezenallas.hu/ és http://kezenallas.com/ oldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.

A felhasználási feltételek módosítása – A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa.

A termékek, illetve szolgáltatások megrendelésének feltétele – Megrendelés során a Felhasználónak e-

mailben kell elküldenie a nevét, e-mail címét és (későbbi egyszerű értesítés érdekében) telefonszámát. Fizikai termék (például könyv) esetében számlázási, illetve szállítási címét.

A honlapon szereplő árak tájékoztató jellegűek, nettó árak, az adót és a szállítási költséget nem tartalmazzák.

Pontos árajánlatot személyes felmérés alapján tud a Szolgáltató adni.

Hírlevél – A http://kezenallas.hu/ és http://kezenallas.com/ oldal rendelkezik hírlevél jellegű szolgáltatással. A megadott adatokat a Szolgáltató (kötelezően keresztnév és e-mail cím vonatkozó kérdés) az Adatkezelési szabályzatban írtaknak megfelelően tárolja. A Felhasználó bármikor dönthet a leiratkozásról.

A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a felhasználó felelőssége

– A Felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni.

A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

– A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldal tartalmának előzetes bejelentés nélkül történő módosítására.

Szeretnél kézenállni?

Vedd fel velem a kapcsolatot. Írj személyes üzenetet és/vagy
iratkozz fel a 'Kézenállás infók' hírlevélre, ahonnét, napra készen
értesülhetsz az aktuális, workshopokról, tanfolyamokról, táborokról."

Üzenetet küldök!
Szeretnék értesülni az aktuális programokról!

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Tárgy

Üzenet

E-mail cím:*
Keresztnév:*